نانو کامپوزیت سلولزی شفاف پیش از این به معرفی گروه تحقیقاتی منسوجات توسعه‌یافته نانو (NEXT) در شبکه نانونساجی پرداخته شده بود، این گروه تحقیقات زیادی در حوزه منسوجات نانو انجام داده است که در ادامه به  تولید نانو کامپوزیت سلولزی از تی شرت های پنبه ای اشاره می‌شود.پارچه نانو ضد آب و لک | تبدیل پارچه معمولی به نانو
در تحقیقی که در مورد تولید نانو کامپوزیت‌های تقویت‌شده با نانو سلولز توسط پژوهشگر ایرانی دکتر نسیم فرح‌بخش و همکارانش صورت گرفته است، به اهمیت جایگزینی مواد نفتی در کامپوزیت ها با مواد زیست‌تخریب‌پذیر که تأثیرات مخرب زیست‌محیطی و ایمنی کمتری داشته باشند، پرداخته‌شده است.پارچه نانو ضد آب و لک | تبدیل پارچه معمولی به نانو
سلولز، به‌عنوان فراوان‌ترین پلیمر طبیعی، برای تولید مواد در مقیاس نانو در دو شکل عمده نانو سلولز بلوری (CNC) و نانو/ میکرو فیبریل سلولز (NFC/MFC) موردتوجه قرارگرفته است. نانو الیاف سلولز، به علت فراوانی، عدم سمیت، زیست‌تخریب‌پذیری، وزن کم، استحکام و سختی بالا به نسبت وزن، در زمینه‌های فناوری نانو و نانو کامپوزیت‌ها از قابلیت زیادی برخوردارند. سلولز از منابع طبیعی مختلفی ازجمله چوب، گیاهان (مانند پنبه، سیسال، کتان، کنف و رامی)، جلبک، سلولز باکتریایی و جانوران دریایی پوشش‌دار به دست می‌آید.پارچه نانو ضد آب و لک | تبدیل پارچه معمولی به نانو
باوجوداینکه بیش از دو دهه پیش، سلولز حاصل از خمیرکاغذی بیش‌ترین توجه را به‌عنوان یک عامل تقویت‌کننده در توسعه نانو کامپوزیت سلولزی به خود معطوف کرده بود، نانو سلولز به‌دست‌آمده از پنبه به علت محتوای بالای سلولز و عدم نیاز به هرگونه فرایند تصفیه شدید، عملکرد بالایی را از خود نشان داده است.پارچه نانو ضد آب و لک | تبدیل پارچه معمولی به نانو

روند تبدیل تی‌شرت‌ پنبه‌ای به نانو کامپوزیت سلولزی

به این منظور، در پژوهشی که توسط محققان گروه تحقیقاتی NEXT در دانشکده مهندسی شیمی و علوم نساجی، دانشکده مهندسی و علوم مواد و دانشکده مواد زیستی جنگلی دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی انجام‌شده است، امکان تولید پنبه نانوفیبریله شده از ضایعات تی‌شرت‌های پنبه‌ای با استفاده از روش آسیاب گَرد ساز در ابعاد میکرو بررسی شد.
به‌منظور تولید نانو کامپوزیت سلولزی ، از فزایند روزن‌رانی مذاب(melt extrusion) پلی‌اتیلن با چگالی اندک (LDPE) به‌عنوان رزین پلیمری و مقادیر مختلف سلولز نانوفیبریله شده به‌عنوان ماده تقویت‌کننده استفاده شد. ضخامت نانو فیبریل‌های سلولز ۱۰۰-۱۰ نانومتر و طول آن‌ها چند میکرون بود.پارچه نانو ضد آب و لک | تبدیل پارچه معمولی به نانو

مقایسه خواص فیلم‌های نانو کامپوزیتی حاوی نانو فیبریل‌های سلولزی از پنبه بازیافتی و NFC های حاصل از چوب نشان داد که نانو کامپوزیت سلولزی حاوی نانو سلولز بازیافتی از تی‌شرت‌های پنبه‌ای از مدول، استحکام کششی و ازدیاد طول تا حد پارگی بالاتری برخوردار بودند؛ که این امر ناشی از میزان تبلور بیشتر، اجزای کوچک‌تر نانو فیبریل‌های سلولز و پراکندگی یکنواخت این جزء در ماتریس پلیمری بود. استفاده از نانو فیبریل سلولز در پلیمری LDPE سبب افزایش پایداری گرمایی این کامپوزیت می‌شود.

پارچه نانو ضد آب و لک | تبدیل پارچه معمولی به نانو